'gelinodasi.net Kullanım şartları ve koşulları 
1. Kapsam 
1.1 Aşağıdaki şartlar ve koşullar, gelinodasi.net altında sunulan hizmetlerin koşulların kapsamını düzenler ve ifade eder. Kullanıcı kayıdı ile bu şart ve koşulları kabul etmektedir. 2. gelinodasi.net ağı (network)
2.1 gelinodasi.net ("operatör") ücretsiz kullanıcıya yönetim ve kişileri bulmakta yardımcı olan bir Telemedya hizmetidir, bu kapsamda kişiler ve gruplar bulabilirsiniz. Her kullanıcı gerçek adı ile kayıd olur ve böylece örneğin arkadaşları, meslektaşları, yakınları ve kulüp üyeleri tarafından bulunabilir. Platform grupların iletişimini (örneğin, okul sınıfları, futbol kulüpleri ve taraftarı) teşvik etmek için tasarlanmıştır. Operatör ileriye yönelik tarihlerde kullanıcılara ücretli teklifler yapma hakkını saklı tutmaktadır. 
2.2 gelinodasi.net statik bir dizi değildir, sürekli geliştirilir ve adapte edilir, bundan dolayı daima yeni işlevler, yani fonksyonlar, geliştirilebilir eskilirei kaldrılabilir. Tabii ki, kullanıcı planlanan temel işlevlerin kapatılması durumunda e-posta ile makul bir süre içinde haberdar edilir.
2.3 Operatör, kullanıcıya yanı sıra profil sayfasının yanında ("Profil Sayfası") bir posta kutusu ("Posta Kutusu") sunmaktadır. gelinodasi.net kullanıcıları profil sayfasında kendilerini referans ve diğer kullanıcılar ile halka açık ve halka açık olmayan farklı işlevler üzerinde iletişim kurabilir. Posta kutusu kapsamı ve / veya hafızaya kayıt süresi açısından kısıtlamalara tabidir. Posta kutusundaki ilgili mesajlar "Mesajlar / Gelen Kutusu" ve "Gönderilen / Mesajlar" altında kayitlanır ve süresi kullanıcıya görüntülenir. Kullanıcıya posta kutusundaki iletilerin mevcut depolama süresi değişiklikliği veya sürenin kısaltılması halinda, kullanıcıya iki hafta e-posta ile bildirilmesi gerekir. Posta kutusundaki mesajlar depolama süresi sonunda otomatik olarak silinir.
2.4 Operatör kullanılabilirliği ve güvenilirliği yüksek bir düzeyde sağlamak için çaba göstermektedir. Bununla birlikte, gelinodasi.net kullanıcılarına ücretsiz servis olarak daima kullanılabilirliği teşkil etmez. Teknik aksaklıklardan dolayı, bakımda, kullanıcıların yoğunluğundan dolayı veya diğer etkenler durumunda olağandışı sistem arızalar oluşabilir. Operatör bu tür hatalarda önemli ve uzun süreli bakım tedbirleri halinde kullanıcıları kapsamı ve süresi ile ilgili mümkün olduğu kadar erken bildirecektir.
3. Kayıt ve giriş verileri 
3.1 gelinodasi.net' nın sunduğu fonksyonları yada işlevleri kullanabilmek için kullanıcı daha önce kayıt olması gerekiyor. Kullanıcı kayıt gerçekleştirmek için tabii hakka sahip değildir. Kullanım hakkı yasal olarak tam yetkiye sahip kullanıcılara yada yasal temsilcilerinin izni ile hareket eden kullanıcılara aittir. Kullanıcıların asgari yaşı Türk Kanununda geçerli olan yaştır.
3.2 Kullanıcı kayıt formunda gerekli alanları gerçek ve doğru olarak tamamlamak zorundadır. "Ad" ve "soyad" anlamına sadece kullanıcının nüfus cüsdanında kayıtlı olan adı ve soyadı anlamına gelir. Siteye giriş, kayıtı gerekli alanları tam olarak doldurduktan sonra mümkündür. Özellikle, kullanıcının gerçek adı ve soyadı belirtilmelidir. Çeşitli adlar altında kayıtlar kesinlikle yasaktır. Operatör genelde kullanıcılar tarafından girilen tüm bilgileri kontrol etmez. Ancak operatör münferit durumda bilgilerin doğruluğunu teyit etmek hakkını saklı tutar ve kullanıcıdan tasdik belgeler isteyebilir.
3.3 Kullanıcı kendi şifresini yada parolasını gizli tutmakla yükümlüdür ve üçüncü şahıslara ifşa edemez. Kullanıcı, başka kişiler taraflarından şifre bilgisine kavuşmuş olduğunun farkına varma durumunda, kullanıcı şifresini derhal değiştirmesi ve bundan operatörü haberdar etmesi zorundadır.
4. Sorumluluk ve yasak içerikli konular
4.1 Kullanıcı, kendisi tarafından yayınlanmış olan konular ve konuların içeriği ve başkaları ile iletişim sözkonusu hakkında sorumlu tutulur. Kullanıcı diğer kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını korumak ve özellikle kişisel haklarını ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. 
4.2 Kullanıcı gelinodasi.net' da hukuka yada ahlâka aykırı içerikler, özellikle profil sayfasında ve gruplar sayfasında sunmayaacağına kabul eder. Özellikle şu içerikler yasaktır: - Her ne türden olursa olsun, yasadışı ve TCK anlamında suç unsuru oluşturan içerikler, - Pornografik içerikler, - Gençleri olumsuz etkileyen içerikler veya gelişimini olumsuz etkiliyen içerikler, - Şiddet gösterimi ve uyuşturucu kullanımına çağırmak, - Radikal siyasi görüşler, dini veya ideolojik nitelikteki gösterimler (Özellikle sembolleri veya işaretleri gibi görünümlerini kullanmak), - Tehdit, ırkçı şiddet, iftira, taciz ya da saldırgan içerikli, bilhasa, - Geniş halk kitlesinin anlayışına ve hissine aykırı yada çocuklara yada gençlere karşı ahlaksız ve başka türlü uygun olmayan içerikler. Bu tür içeriklerin, bir veya daha fazla kullanıcılar tarafından yada kullanıcı profil sayfasında iletişimde kullanılmış olması önem taşımaz. Aynı zamanda bu tür içeriklerin diğer gelinodasi.net kullanıcılarına, çalışanlarına diğer kişilere veya şirkete karşı yöneltilmiş olması aynı hakka sahip olmaları önem taşımaktadırlar. Söz konusu yask içerikli sayfalara yönlendiren hyperlinklerde buna dahildir. 
4.3 gelinodasi.net sadece özel ticari amaçlar için sunulmaktadır. Bu nedenle kullanıcı, özellikle - Spam amaçlı içerikler kullanamaz, - herhangi bir anti-rekabetçi davranış yada (örneğin zincirleme, kartopu prensipi veya piramit şemaları gibi) müşteri kazana uygulamaları dahil olmak üzere, yürütemez, - gelinodasi.net diğer kullanıcılarına veya personeline yönelik tacizci eylemler için kullanılamaz, - yetkisiz başkalarının verilerine erişmek veya teknik cihazları etkilemek veya diğer tedbirlerle verileri elde etmek için hiçbir girişimde bulunamaz, - gelinodasi.net' nın iç iletişim ve forum sistemlerini, örneğin spam, toplu mektuplar, istenmeyen iletiler için kullanamaz. gelinodasi.net' da Skriptlerin kullanımı ve otomatik olarak gelinodasi.net sayfalarının içeriklerini kayıtlamak genel olarak yasaktır.
4.4 Kullanıcı profil sayfasında yada başka gelinodasi.net' ya iletmiş olduğu içerikler konusunda bilhassa, virüsler konusunda sorumlu tutulur. Bu içeriklerden diğer web sitelerinin foksyonları bozulabileceği durumundada kullanıcı sorumlu tutulur.
4.5 Kullanıcı içeriği gelinodasi.net ya iletmeden önce yukarıdaki şartların yerine getirildiğini dikkatlice kontrol etmesi gerekmektedir.
5 Diğer şahıslara ait içerikler ve kullanım hakkı
5.1 Kullanıcı, kendisi tarafından yayınlanmış olan içeriklerin gelinodasi.net' da başka şahıslar tarafından ve kamunun gözleyebileceğinden haberdardır. Bilhasa uygun cihazlar ve terminaller ile (örneğin, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, vb) bu içeriklerin yüklenmesinden haberdardır. Bundan dolayı kullanım ve çoğaltma imkanları kullanıcı veya operatör tarafından kontrol edilemiyecek durumu oluştuğunu bilginize sunarız. Aynı zamanda kullanıcı içeriklerinin çeşitli reklam içeren bir platforma koyduğunun farkında olmasını rica ederiz. Özellikle yerel yada uyarlanmış reklam içeren reklam. Kullanıcı reklam gösterimi için kendi ayarlarında değişiklik oluşturabilir. Kullanıcıyı gelinodasi.net' da sunduğuiçeriklerin teknik olarak işlendiğini uyarmak isterizki.
5.2 Kullanıcı diğer şahısların haklarını bilhasa, kişilik hakları, telif hakları ve fikri mülkiyet hakları veya diğer hakları, ihlal etmeyeceğinden sorumludur. Kullanıcı diğer kişilerin haklarını içerikleri yayınlayarak ihlal edip etmediğini gelinodasi.net' da yayınlamadan önce dikkatle kontrol etmek zorundadır. 
5.3 Operatör kullanıcıların yada diğerlerin gelinodasi.net' da yayınlanan içerikeri için sorumlu tutulamaz. 
6. Içerikleri yayın dıșı bırakmak ve yayına kapatmak, Kullanıcı tarafından operatörü tazminata muaf kılmak
6.1 Gerçekler kanaatince kullanıcı tarafından belirlenen içeriğin bașkalarının haklarını ihlal şüpheye yol açmaktaysa, operatör bu içerikleri veya kullanıcının profilini sunmakta, kullanıcının izni olmadan yasaklayabilir, engelleyebilir ve silebilir. Operatör bu tür kararlar verirken ihlal konusunda ayrıntılı olarak kullanıcının çıkarlarını dikkate alacaktır. Bu tür içerikleri engellemek veya kaldırmak operatörün daima hakkı ve yetkiye sahip olduğu duyurulur. 
6.2 Kullanıcı operatöre kullanıcının ihlal sözkonusu durumunda tazminat ödemeye yükümlüdür. Kullanıcı ihlalde sorumlu olmama durumunda yükümlülükden mendir. Kullanıcı operatörü kullanıcının bașkalarına olan tazminat durumunda fes kılar. 
7. Süre ve kullanma yetkisi 
7.1 Kullanıcı herzaman üyeliğini feshedebilir. Operatör kullanıcı ile sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkına sahiptir.
7.2 7.1' de belirlenmiș olan hak, olağanüstü fes hakkını etkilemez. Önemli bir neden özellikle tarafların, şartlar ve koşullara aykırı bir davranışda yada yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde gerçekleşir. 
7.3 Eğer bu Genel Şartlar çerçevesinde bir yükümlülük ihlali kullanıcı uyarı sonrası çözüme varmama halinde, kullanıcıya süre tanıyıp ve sürenin bitiminden somut sonuç almama halinde kullanıcının üyeliği sonlandırılır.
7.4 Operatörün kullanıcıya karşı hiçbir içerik iadesine yada kullanıcı tarafından yayınlanan diğer içeriklere iadeye mecbur değildir. Operatör kullanım fesih durumunda - kullanıcının profilini, sayfasını ve posta kutusunu tamamen silcektir, - gönderici veya yazarı silme durumunda ancak bu mesajların metnini değiştirmeden (metin adlarını içeriyorsa, bu isimler bu şekilde kalır) anonimleştirir ve - kullanıcının oluşturduğu grupları sildiğinde kullanıcıyı değiştirir. Bu durumda kullanıcının gelinodasi.net' nın diğer üyelerine sağladığı temas imkani olmamaktadır. gelinodasi.net ağının temaslarının başka bir yerde kullanmak için nakle izin vermemektedir. Operatör tarafından olağanüstü fesih durumunda kullanıcı gelinodasi.net' dan daima hariç tutulur, yeniden kayıt talebi kabul edilmez.
8. Mesuliyet
8.1 Operatör, sadece sözleşme kapsamında, kasten veya ağır ihmaller ile gerçekleşen durumlardan sonucu sorumlu tutulabilir. 
8.2 Operatöre karşı tazminat talepleri gerçekleştiği günden itibaren 12 ay sonra sona erer.
8.3 Yukarıdaki mesuliyet sınırlamalası operatöre bağlı şirketler iştirakleri, çalışanları, temsilcileri, ortakları ve işletmecisi ve / veya ajanlarının kişisel sorumlulukları içinde geçerlilik taşır. 
9. Hukuki ihlaller durumunda uyarı
9.1 Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler, bireysel kişilerin tellif haklarını yada mülki haklarını ihlali durumunda, "şikayet et" tuşuna basarak öperatörle temas kurma imkanına sahiptirler. Iddia edilen ihlalin bir izlemi yada takipi için, tam ve doğru bilgi sağlanması gerekmektedir. 
9.2 Ayrıca, gelinodasi.net sayfalarında kullanıcının görüşüne göre diğer kullanıcılar tarafından ihlal unsuru oluşturan içerikler sunumu durumunda, kullanıcı "şikayet et" tuşuna basarak operatör ile temas kurması ve ihlalin niteliği hakkında kesin bilgi vermesi şart koyulur. 
10. İşletmecinin Hakları Kullanıcı tüm gelinodasi.net' ya ait telif hakklarını, markalarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını koruyacağını ve izinsiz kullanmayacağını kabul eder. Ayrıca herhangi bir yazılım hizmetlerinin dönüştürmeyeceğine, kopyalanmayacağına, değiştirimeyeceğine dair söz vermektedir va bunun haricinda ancak operatör açık rızası ile kullanıcıya müsade verebilir. 
11. gelinodasi.net tarafından gizlilik ve veri güvenliği Veri güvenliği gelinodasi.net operatörü için önemli bir husustur, çeşitli önlemlerle sağlanır. Böylece diğer kullanıcılara kullanıcı tarafından içerikler kullanılabilir durum sağlanmaktadır. Ancak gelinodasi.net kullanıcının verilerini korumak için kullanılan bir arşiv sistemi durumunda değildir. Her kullanıcı gelinodasi.net' da sunduğu veri setini kendisi koruması gerek. 
12. Genel Bu Koşullar ve tüm operatör ile kullanıcılar arasındaki ilişkiler için, BM Satış Sözleşmesi dışında, Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku ve yasaları geçerlilik taşır. Yasal talepler operatörün yerleşim yeridir. Küçükçekmece İstanbul Kasım 2022.